مشخصات

ابعاد14 x 19
تعداد برگه ها100 برگ

دفترهای جوجه تیغی قفل پیانویی

دفتر و دفترچه
مدل:ABCD

رمز دار بسیار زیبا و باکیفیت

اتمام موجودی

محصولات مرتبط

دفتر سیمی خط دار
دفترچه های جیبی آسمان
دفتر سیمی خط دار
دفتر سیمی خط دار
دفتر سیمی خط دار