مشخصات

بوکمارک مگنتی ۴عددی فلامینگو

خط کش و بوکمارک
مدل:AB

مخصوص نشانه گذاری کتاب هنگام مطالعه هر بسته شامل ۴ عدد

اتمام موجودی

محصولات مرتبط

بوکمارک مگنتی ۴عددی کتابخانه
بوکمارک مگنتی ۶عددی مارول
بوکمارک ۴عددی گیره ای
بوکمارک فلزی زنجیری
بوکمارک مگنتی ۴عددی گربه رنگی