مشخصات

چشم بند کمپرس دار تخفیفی ایراد دار

دارای لک یا زدگی یا ایراد جزئی

چشم بند

دارای پد ژلی کمپرسی قابل استفاده بصورت سرد و گرم هر کدام دارای لکه یا ایراد میباشد

اتمام موجودی

محصولات مرتبط

چشم بند کمپرس دار فانتزی
چشم بند کمپرس دار خرگوشی
چشم بند کمپرس دار فانتزی
چشم بند کمپرس دار خرسی
چشم بند کمپرس دار برجسته