مشخصات

ابعاد21 x 28
تعداد برگه ها100 برگ
نوع حلقه26 حلقه فلزی

کلاسور ۲۶ حلقه ۱۰۰ برگ

کلاسور
مدل:AB

اتمام موجودی

محصولات مرتبط

کاغذ زاپاس کلاسور
کلاسور ۲۶ حلقه ۱۰۰ برگ
کلاسور ۲۶ حلقه ۱۰۰ برگ
کلاسور ۲۶ حلقه ۱۰۰ برگ
کلاسور ۲۶ حلقه ۱۰۰ برگ