مشخصات

کارکرد با ۳عدد باتری قلمی
۵متری

ریسه مفتولی صورتی ۵متری

ریسه نور

اتمام موجودی

محصولات مرتبط

ریسه مفتولی آبی و سبز ۲ و ۵ متری
ریسه مفتولی ۱۰ متری ریموت دار
شیشه استوانه ای با ریسه
ریسه ستاره پرده ای جدید
فانوس فلزی ریسه ای