مشخصات

ابعاد9 x 24

پلنر هفتگی سیمی

پلنر ها

-پلنرهای سیمی هفتگی -۶۰ برگ -مناسب برای برنامه ریزی یک سال کامل و بیشتر. -دارای صفحات جدول بندی شده. -جلد سخت

اتمام موجودی

محصولات مرتبط

پلنر رنگی سالیانه
پلنر رنگی سالیانه
پلنر رنگی سالیانه
پلنر رنگی سالیانه
پلنر رنگی سالیانه