مشخصات

منبع تغذیهبرق شهری

ریسه نور پرده ای

ریسه نور
رنگ:

یک ریسه ی افقی ب طول سه متر که شانزده رشته ی سه متری عمودی هم از آن آویزان است. نور آفتابى(طلايى) - همراه ريموت هفت حالته بسیار رویایی برای تزئین روی پرده،پنجره،دیوار...

361,000 تومان

محصولات مرتبط

ریسه نور سوزنی مهتابی
ریسه گیره دار ستاره ای
ریسه نور توری
ريسه نور سوزنی رنگی
ریسه نور گیره دار