مشخصات

کارکرد با ۳عدد باتری قلمی
۲ متری

ریسه مفتولی آبی و سبز ۲ و ۵ متری

ریسه نور

65,000 تومان

محصولات مرتبط

شیشه استوانه ای با ریسه
فانوس فلزی ریسه ای
ریسه نور توری
ریسه ستاره پرده ای
ریسه مفتولی ۱۰ متری ریموت دار