مشخصات

منبع تغذیهبرق شهری

ریسه نور گیره دار

ریسه نور
رنگ:

٣مترى - مناسب براى وصل كردن عكس داراى ٢٠ عدد گيره و ال اى دى با كيفيت

170,000 تومان

محصولات مرتبط

ريسه نور سوزنی رنگی
ریسه نور سوزنی آفتابی
ریسه گیره دار قلبی
ریسه پرده ای ستاره ای
ریسه گیره دار ستاره ای